ГЕТЬ — СИНОНІМІЯ

геть наказ відійти або залишити кого-небудь

га́йда (розм.) зі сл. звідси, звідціль - наказ залишити дане місце.
ге́тьте стосовно багатьох.
марш (розм.)

геть на великій відстані; на велику відстань

вдалечині́ на великій відстані.
ген-ге́н (підсил.)
геть-ге́ть (підсил.) перев. на велику відстань.
удалечині́ на великій відстані.

геть (розм.) великою мірою

бе́зкрай (підсил. розм.)
бе́змір (підсил. розм.)
безконе́чно (підсил.)
безкіне́чно (підсил.)
безме́жно (підсил.)
безмі́рно (підсил.)
безу́мно (підсил. розм.)
вкрай (підсил.)
дале́ко при вищому ступені прикметників і прислівників.
до́бре (розм.)
добря́че (підсил. розм.)
достобі́са (підсил. розм.)
дуже́нько (розм.)
жахли́во (підсил. розм.)
запа́морочно (підсил. розм.)
збі́са (підсил. розм.)
здо́рово (розм.)
надзвича́йно (підсил.)
напропа́ле (підсил. розм.)
неаби́як (підсил. розм.)
незвича́йно (підсил.)
незмі́рено (підсил.)
незмі́рно (підсил.)
незмі́ряно (підсил.)
неймові́рно (підсил.)
нелю́дськи (підсил. розм.)
непереве́ршено (підсил. розм.)
непома́лу (розм.)
несказа́нно (підсил. розм.)
нескінче́нно (підсил.)
понадмі́ру (підсил.)
при́тьма́ (розм.)
при́тьмо́м (розм.)
си́льне (діал.)
си́льно (розм.)
стра́шно (підсил. розм.)
страх (підсил. розм.)
три́чі (розм.) указує на дуже високий ступінь ознаки.
тя́жко (підсил. розм.)
укра́й (підсил.)
хто́зна-я́к (розм.)

геть (підсил.) по всіх місцях, по всій території

геть (розм.) до кінця; повною мірою

абсолю́тно присл. до абсолю́тний 2.
геть-чи́сто (розм.) зовсім, цілком.
до́чиста́ (розм.) повністю все, нічого не залишаючи, не приховуючи.
дотла́ повністю, цілком; до останку.
доще́нту повністю все, все без залишку.
зо́всім цілком, повністю.
круго́м (розм.) повністю, цілком.
на́скрізь (розм.) повністю, цілком.
на́чисто (розм.) зовсім, повністю; нічого не залишаючи.
остато́чно повністю, цілком; до кінця.
по́вністю до кінця, цілком.
по́спіль цілком, повністю.
при́тьмо́м (розм.) зовсім, абсолютно.
спо́вна́ цілком, повністю.
то́чно цілком, зовсім; абсолютно.
цілко́м (присл.) до кінця, повністю.
цілкови́то цілком, повністю.
чи́сто (розм.) зовсім, абсолютно.

геть

пр. (піти) з меж
з цього місця

геть витертий

геть

геть
гетьте (мн.)
щоб і дух не пах!
геть з очей!
геть з-перед очей!
не бажаємо!
гайда звідси!
не хочемо!

далеко де

геть
не близько
у чорта в зубах
о. на краю світу

значно

геть
на|багато
куди <н. куди менше>

зовсім

геть (сил.)
овсі (д.)
цілком (пр.)
як є
жм. геть то

марш

пріч


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.