ГЕНЕРАЛЬНИЙ — СИНОНІМІЯ

генера́льний від якого залежить остаточне вирішення

виріша́льний від якого залежить остаточне вирішення.
вирішни́й те саме, що виріша́льний.
оста́нній вирішальний, остаточний.
остато́чний який має виявити кінцеві результати; вирішальний.
рішу́чий найважливіший, найістотніший для дальшого ходу, розвитку чого-небудь, для перелому в чомусь; вирішальний.

генера́льний який має найбільше значення

вирішни́й (рідше) від якого все залежить.
головни́й найважливіший, основний, суттєвий.
кардина́льний найголовніший, найважливіший; ґрунтовний, основний.
ключови́й головний, вирішальний.
конститути́вний який становить основу чого-небудь.
магістра́льний головний, основний.
найпе́рший (підсил.) найвищ. ст. до пе́рший 2–4, 6–8.
основни́й найважливіший, головний.
основополо́жний який дає основу чому-небудь.
пе́рший який має найбільше значення; найголовніший.
пере́дній (рідше) те саме, що головни́й.
першоря́дний який є головним, основним у чому-небудь, для чогось; найважливіший.
провідни́й найважливіший, головний, основний.
станови́й (рідше) головний, основний.
стрижне́вий основний, головний.
фундамента́льний який є головним, основним.
центра́льний основний, найістотніший, дуже важливий.
чі́льний важливий за своїм значенням; передовий.

генера́льний (рідше.) який стосується основних питань, порушує основи чого-небудь

докорі́нний який стосується основ, коренів чого-небудь.
корінни́й який стосується основ, коренів чого-небудь; докорінний, істотний (у 1 знач.).
радика́льний який стосується основ, коренів чого-небудь.
істо́тний який становить суть або стосується суті чого-небудь.
ґрунто́вний який стосується корінних, основних питань.

генеральний писар

генеральний трус

генеральнийДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.