ГАСНУТИ — СИНОНІМІЯ

га́снути переставати горіти, світитися

га́снути про звуки, шум і т. п. - переставати чутися, лунати

га́снути про почуття, переживання, пристрасті і т. ін. - ставати слабшим, втрачати силу

га́снути ставати тьмяним, тьмянішим

бля́кнути ставати неяскравим; тьмяніти, затьмарюватися.
блі́днути втрачати яскравість, виразність.
блідні́ти ставати блідим; бліднути.
затьма́рюватися ставати темним або невидним; затемнюватися.
ме́ркнути поступово втрачати яскравість, блиск; згасати, темнішати.
ме́ркти поступово втрачати яскравість, блиск; згасати, темнішати.
ме́рхнути поступово втрачати яскравість; блякнути (у 2 знач.), тьмяніти, згасати.
ме́рхти поступово втрачати яскравість; блякнути (у 2 знач.), тьмяніти, згасати.
мертві́ти ставати тьмяним, блідим; згасати (про світло, освітлений предмет).
погаса́ти темніти, меркнути, тьмяніти (про барви або що-небудь освітлене); потьмарюватися.
потуха́ти переставати горіти, світити, світитися; гаснути, погасати.
пригаса́ти втрачаючи яскравість, повільно згасати (про вогонь, світло і т. ін.).
примерка́ти втрачати яскравість; тьмяніти.
примерха́ти ставати менш яскравим, тьмянішим (про світло, вогонь, жар).
притьма́рюватися ставати трохи темнішим або не дуже яскравим, світлим.
тьмяні́ти ставати, робитися тьмяним.
тьмяні́шати ставати, робитися тьмяним, тьмянішим.

га́снути про почуття, переживання і т. ін. - Ставати холодним, безпристрасним до кого-, чого-небудь; заспокоюватися, байдужіти

вляга́тися (перен.) проходити, минати (про почуття і т. ін.).
загаса́ти (перен.) переставати існувати, діяти; слабшати, зникати, завмирати.
остига́ти поступово слабнути, спадати, зникати (про почуття, переживання).
погаса́ти (перен.) втрачати силу вияву, слабнути; зникати, припинятися.
уляга́тися (перен.) проходити, минати (про почуття і т. ін.).
холо́нути ставати холодним, безпристрасним до кого-, чого-небудь; заспокоюватися, байдужіти.

га́снути

гаснути

гаснути про мрії

затихати (про звук)

гаснути

щораз тьмяніший <марніший, глухіший>
майже згаслий
прик. ГАСНУЧИЙ загасущий
приречений згаснути
покинутий згасати

загасати

гаснути

згасати

меркнути

смеркати (П.) про зорю

смеркатися (П.) про зорю

чахнути

гаснути (про вогонь)

тухнути

га́сло висловлена у формі звертання ідея, політична вимога, завдання

відо́зва звернення, заклик.
за́клик (до чого і без дод.) звертання до певної групи людей, у якому в стислій формі висловлено провідну ідею часу, політичну вимогу, завдання; відозва, гасло.
клич (уроч.) заклик до чого-небудь; поклик.
ло́зунг те саме, що га́сло 1.
по́клик заклик, відозва, гасло.
по́крик (рідко.) те саме, що за́клик.

га́сло зоровий або слуховий умовний знак для передачі якого-небудь повідомлення, розпорядження, команди і т. ін

знак предмет, позначка, зображення і т. ін., які вказують на що-небудь, підтверджують, означають щось; сигнал.
опові́стка (рідше) сигнал, яким оповіщають про що-небудь.
по́клик сигнал; наказ, команда.
пові́стка сигнал, оповіщення.
позивні́ умовні сигнали для розпізнання радіостанції, судна, військової частини і т. ін.
пока́жчик напис або який-небудь знак (стрілка, тичка і т. ін.), що вказує на напрям руху, розташування чого-небудь і т. ін.
пока́зник те саме, що пока́жчик 1.
сигна́л зоровий або слуховий умовний знак для передачі якого-небудь повідомлення, розпорядження, команди і т. ін.

гасло

гасло в руках демонстранта

гасло умовний знак

гасло у словнику

гасло

деві́за (пор.)

заклик провідника

льозунґ вислів

олива Г.

паливо як

опал (р.)
ім. пальне <дрова
газ тощо

пароля

кличка (г.)
пароль (сов.)
умовний знак <слово>

поклик ПОЕТ.

прапор (П.) борні

сигнал

фанфара


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.