ГАРАЗД — СИНОНІМІЯ

гара́зд (розм.) спокійне, безтурботне, забезпечене життя

бла́го достатки, вигоди, дари природи і т. ін.; все те, чого потребує людина в житті.
благополу́ччя життя в достатку й спокої; добробут, щастя.

гара́зд (част.) уживається для вираження згоди

до́бре уживається на означення згоди; гаразд.
зго́да означає підтвердження чого-небудь, погодження з чимось; гаразд, хай буде так.
неха́й уживається при вираженні згоди з чим-небудь; близьке за знач. до так і бути, добре, гаразд.
хай уживається в знач. так і бути, гаразд, добре.
іде́ (розм.)

гара́зд (присл.) так, як слід

вда́ло відповідно до вимог.
га́рно присл. до га́рний 1,відповідно до вимог.
го́же (присл.) гарно, добре.
до́бре (у знач. пред.) про успішний хід справ, сприятливе оточення.
добря́че (підсил. розм.) присл. до добря́чий - дуже добре.
здо́рово (розм.)
ла́дно (розм.) присл. до ла́дний1 1, 2, 5.
ла́цно (діал.) добре (у 1, 3 знач.).
ле́псько (розм.)
по-бо́жому (розм.) як годиться, як слід; добре.
по-лю́дськи те саме, що по-лю́дському.
по-лю́дському (розм.) як слід, так, як треба.
поря́дно (рідше присл.) добре, як слід.
сла́вно присл. до сла́вний 4.
уда́ло відповідно до вимог.
фа́йно (діал.)
хо́роше присл. до хоро́ший 1, 4, 7 - так, як треба.

гара́зд (розм. част.) уживається на означення згоди; гаразд

до́бре (у знач. част.) уживається на означення згоди; гаразд.
добро́ (у знач. пред., розм.) про задоволення, яке хто-небудь відчуває від певного становища, певних обставин і т. ін.
поря́док (у знач. пред., розм.) добре, правильно; так, як слід.

гара́зд (діал.) матеріальна забезпеченість, відсутність нестатків

бла́га (перев. книжн.)
гара́зди (діал.)
доста́тки матеріальна забезпеченість, відсутність нестатків.
доста́ча (розм.)
зажи́ток (діал.)
по́вня (діал.)

гара́зд (діал.) стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної радості, яких зазнає хто-небудь

благода́ть спокій, щастя.
блаже́нство (підсил.) велике щастя, велика насолода; раювання.
пайда́ (діал.) щастя, талан.
рай насолода, блаженство, щастя.
раюва́ння дія за знач. раюва́ти.
ро́зкіш насолода, щастя від чого-небудь.
со́лодощі вищий ступінь задоволення; насолода, втіха.
ща́стя стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної радості, яких зазнає хто-небудь.

гаразд

гаразд

гаразд

гаразд усе

гаразд

гаразд

до ладу

до пуття

гаразд (пр.)
як годиться <годилося б>

добре

гаразд
файно (г.)
як має бути

добробут

згода Ч.

гаразд
хай буде так!

нехай (ФР.)

гаразд
хоч <н. хай де = хоч де>
добре <н. то й хай>

порядок ПР.

гаразд (СЛ.)
закони (сучасні)
порядки (мн.)
норми <поведінки>

хай (ФР.)

гаразд
добре <н. то й хай>
хоч <н. хай де = хоч де>

пасія

благо

пожиток

доброжи́ток

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.