ГАЙДУК — СИНОНІМІЯ

гайду́к (іст.) у феодальному та буржуазному суспільстві - людина для особистих послуг у домі магната, поміщика, буржуа і т. ін.

двора́к (розм.)
дворя́к (рідше)
джу́ра (іст.) на Україні в XVI–XVIII ст. – зброєносець у козацької старшини.
камерди́нер у буржуазно-дворянському побуті – кімнатний або особистий слуга господаря.
козачо́к (іст.) у стародавньому дворянському побуті – хлопчик-слуга.
лаке́й слуга у панів або при ресторані, готелі.
о́бшар (збірн., зах.) селянин, який працював у панському дворі.
послуга́ч (діал.) слуга, служник.
прислу́жник той, хто служить, виконує обов'язки слуги в когось; слуга.
цю́ра (діал.) джура.
челя́дник (іст.)
челяди́н (іст.)
челяди́нець (іст.) те саме, що челя́дник 1, 2.
чу́ра (діал.) джура, слуга.

гайда

гай (д.)
гайдук
повстанець (на Балканах)
з Богом!
рушай|мо|!

охоронець

гайдук (князя)
сердюк (гетьмана)
цербер (злий)

гвардієць

гайдук

мамелюк

гайдук
сердюк (єгипетський)

сипай

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.