ВІСТКИ — СИНОНІМІЯ

ві́стка те, що доводять до чийогось відома, сповіщають комусь

ві́да (діал.) звістка, чутка, повідомлення.
вість звістка, повідомлення.
до́повідь (рідко.) усне або письмове офіційне повідомлення про що-небудь керівникові, начальникові.
зві́стка повідомлення, вість про кого-, що-небудь.
опові́стка (діал.) письмове повідомлення про що-небудь.
опові́щення письмове повідомлення про що-небудь.
пові́стка коротке письмове повідомлення з викликом куди-небудь, нагадуванням про щось.
повідо́млення те, що доводиться до чийого-небудь відома, сповіщається комусь; письмова чи усна інформація.
поголо́ска (розм.) звістка, повідомлення про кого-, що-небудь.
поголо́сок (розм.) те саме, що поголо́ска.
погу́дка (розм.) те саме, що зві́стка 1.
інформа́ція (тільки одн.) сукупність будь-яких відомостей про події, чиюсь діяльність, знань про що-небудь.
інформува́ння дія за знач. інформува́ти.

призвістка

слава (У ФР.)

донесення

оголошення

реляція


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.