ВІЛЬНИЙ — СИНОНІМІЯ

ві́льний про посаду - ніким не зайнятий

вака́нтний ніким не зайнятий, вільний (про посаду).

ві́льний який не знає неволі, рабства; не гноблений, не поневолений; не підпорядкований

во́льний (уроч. заст.) вільний (у 1, 3 знач.).
вільновідпу́щений (іст.) якого звільнено від рабства, відпущено на волю.
розкріпа́чений (іст.) звільнений від кріпацтва.
свобі́дний (заст.) вільний.

ві́льний не обмежений якимись заборонами

безборо́нний на який не поширюється заборона; не пов'язаний з перешкодами; вільний.
беззаборо́нний те саме, що безборо́нний 1.
безперешко́дний якому ніщо не перешкоджає; який не пов'язаний ні з якими перешкодами, перепонами; без перепон, вільний.

ві́льний не обмежений дотриманням законів, правил, зобов'язань

вільго́тний якмй має певну свободу в дотримуванні законів, правил, зобов'язань.
приві́льний вільний, нічим не обмежений.

ві́льний не зайнятий, не заповнений працею, справою

дозві́льний вільний, не зайнятий якою-небудь працею.
неробо́чий не признач. для роботи, вільний від роботи; у який не працюють (про час).

ві́льний позбавлений напруженості, скованості, натягнутості

безпосере́дній який, не задумуючись, іде за своїм внутрішнім потягом, нахилом; простий, щирий.
неви́мушений який здійснюється відповідно до бажання, потреби, без будь-якої натягнутості; цілком природний, щирий.
незму́шений (рідше.) те саме, що неси́луваний, неви́мушений.
неприму́шений (рідше) позбавлений неприродності, вимушеності; несилуваний, невимушений.
неси́луваний для якого не характерні напруженість, скутість, натягнутість; цілком природний; неви́мушений.
приро́дний щирий, легкий, невимушений.
про́сти́й невимушений, безпосередній.

ві́льний про людину, народ, державу і т. ін. - який не залежить від кого-, чого-небудь, не підкоряється комусь, чомусь

незале́жний який не залежить від кого-, чого-небудь, не підкоряється комусь, чомусь.
самості́йний який не перебуває під чиєюсь владою; не підпорядкований, не підлеглий кому-, чому-небудь (про держави, політичні організації тощо).
сувере́нний про державу.

ві́льний позбавлений скромності, не зовсім пристойний

двозна́чний який містить у собі непристойний натяк.
смі́ли́вий небоязкий, несоромливий у поводженні з іншими.
смі́лий (рідше) те саме, що смі́ли́вий.
фриво́льний який збуджує чуттєвість двозначними натяками.

вільний

вільний раб

вільний дух

вільний вітер

вільний вибір

вільний університет

вільний про слово

вільний степ

вільний пост

про руки не зайнятий

безборонний доступ

безперешкодний розвій

вільно

вільний (легко і всі мож. пох. від)

гулящий

дикий про тварин

вільний
не свійський

зайвий гріш

непрацюючий хто

неробочий час

порожній стілець

пустий про місце

вільний

роз'ємний про вісь

вільний

холостий (хід) Т.

широкий світ

безмежний (простір)
великий (про права)
величезний (про популярність)
вільний (одяг)
далекосяжний (розголос)
крисатий (бриль)
крислатий (про крону дуба)
масовий (рух)
необмежений (про гласність)
розгорнутий (фронт)
розлогий (степ)
розтяжний (про поняття)
розширений (про нараду)
рясногранний (профіль)
численний (про родину)
щедрий (про натуру)

вакантний

вільний

свобідний

вільний

ві́льна (істор) документ про звільнення з кріпацтва, рабства

відпускна́ (іст.) документ про звільнення з кріпацтва, рабства.


Джерело:
Цифрові лексикографічні системи української мови