ВІДІЙТИ — СИНОНІМІЯ

відійти́ про дію, подію, явище, відрізок часу - дійти до кінця, до завершення

відійти́

відійти́

відійти́ тимчасово вийти, виїхати з якого-небудь місця

відверну́тися (розм) те саме, що відлучи́тися 1.
відвильну́ти (розм.) відлучитися на короткий час.
відвихну́тися (розм) відійти, відлучитися.
відлучи́тися тимчасово вийти, виїхати з якого-небудь місця.

відійти́

відійти́

відійти́

відійти́

відійти́

відійти́

відійти́

відійти́

відійти́ перестати існувати, бути в наявності Забутися (про думки, здогади, слова і т. ін.)

віджи́ти закінчити своє життя, припинити існування; відмерти.
відме́рти втратити здатність до існування; зникнутити.
зни́кнути забутися (про думки, здогади, слова і т. ін.).

піти від кого

відійти
покинути <залишити> кого

вибувати

вицофуватися

відлучатися

маршувати

посторонитися

поступати

відійти

прослідувати

ретируватися

розбрідатися

роздаватися (люди)

скапу́ститися

скончатися

сторонитися

шествува́ти

відійти
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.