ВІДІБРАТИ — СИНОНІМІЯ

відібра́ти (що) узяти собі, у своє користування, володіння

ввірва́ти (що, розм.)
взя́ти (що) захопити, зайняти якусь територію, стратегічний об'єкт, населений пункт і т. ін.; завоювати.
відхвати́ти (що, розм.) поспіхом, раптово або якусь частину.
відхопи́ти (що, розм.)
забра́ти (що) насильно брати, відбирати що-небудь силою в кого-небудь.
завлада́ти (рідко)
заграба́стати (що, розм.)
загребти́ (що, розм.)
заже́рти (що, розм.) привласнюючи чуже.
зайня́ти (що) захоплювати який-небудь населений пункт, територію, місцевість і т. ін.
запопа́сти (що, розм.)
запосі́сти (що, діал.)
захопи́ти (що) оволодівати насильно кимось, чимось, брати силою кого-, що-небудь.
зга́рбати (що, розм.)
здобу́ти (що) у бою, зі зброєю.
увірва́ти (що, розм.)
узя́ти (що) захопити, зайняти якусь територію, стратегічний об'єкт, населений пункт і т. ін.; завоювати.
урва́ти (що, розм.)

відібра́ти

ви́брати виділяючи за якими-небудь ознаками, відокремлювати від інших предметів; відбирати краще з-поміж іншого.
обра́ти виділяти, відбирати за якою-небудь ознакою.

відібра́ти

відібра́ти

відібра́ти

відібра́ти

взяти силою

узяти силою

відбавляти

віднімати

відторгати

експропріювати

ревіндикувати

стяжа́ти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.