ВІДШТОВХУВАТИ — СИНОНІМІЯ

відшто́вхувати своїми вчинками, словами, ставленням до когось робити його чужим, далеким, припиняти дружні, близькі стосунки з ним

віддаля́ти послаблювати або припиняти родинні чи дружні зв'язки, стосунки з ким-небудь.
відкида́ти (рідше.) відстороняти, відчужувати, відштовхувати.
відпиха́ти відштовхувати, віддаляти когось від себе байдужістю або поганим ставленням, вчинком і т. ін.
відсторо́нювати відштовхувати, відпихати когось від себе.
відстороня́ти відштовхувати, відпихати когось від себе.
відчу́жувати викликати припинення близьких стосунків з ким-небудь; робити когось чужим, далеким кому-, чому-небудь.

відшто́вхувати викликати в когось відразу, неприємні почуття своїм виглядом, поведінкою і т. ін.

відверта́ти відштовхувати від себе своєю поведінкою, виглядом і т. ін.

відшто́вхувати

відштовхувати

відштовхувати

відштовхувати (від чого взяти за відправну точку що і п. ф. від)
п. ф. -СЯ

відпихати

відштовхувати

штовхати

відпихати (од себе)
відштовхувати

двигати

відштовхувати

зштовхувати

товкати

відштовхувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.