ВІДШТОВХНУТИ — СИНОНІМІЯ

відштовхну́ти штовхаючи, різким рухом віддалити кого-, що-небудь

відки́нути різким рухом відштовхувати когось від себе.
відсторони́ти відштовхнути, відіпхнути когось від себе.
відтру́тити те саме, що відшто́вхнути.
відіпхну́ти пхаючи когось або щось, відсунути, відсторонити від кого-, чого-небудь.

відштовхну́ти

віддали́ти послаблювати або припиняти родинні чи дружні зв'язки, стосунки з ким-небудь.
відки́нути відстороняти, відчужувати, відштовхувати.
відсторони́ти відштовхувати, відпихати когось від себе.
відчу́жити викликати припинення близьких стосунків з ким-небудь; робити когось чужим, далеким кому-, чому-небудь.
відіпхну́ти відштовхувати, віддаляти когось від себе байдужістю або поганим ставленням, вчинком і т. ін.

відштовхну́ти

двигати

відштовхнути

зштовхувати

товкати

відштовхнути
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.