ВІДХОДИТИ — СИНОНІМІЯ

відхо́дити втрачати контакт із ким-небудь

відбива́тися утрачати зв'язок з товариством.
відда́люватися ставати далеким, чужим кому-, чому-небудь.
віддаля́тися ставати далеким, чужим кому-, чому-небудь.
відко́люватися пориваючи з ким-небудь стосунки, віддалятися; виходити з якої-небудь групи, об'єднання тощо.
відрива́тися поривати зв'язки з ким-, чим-небудь; ставати далеким, відчужуватися.
відстава́ти припиняти стосунки, втрачати зв'язок з ким-небудь.

відхо́дити відходити вбік від основної частини чого-небудь (про дорогу, дріт тощо)

відгалу́жуватися відходити вбік від основної частини чого-небудь (про дорогу, дріт тощо).

відхо́дити тимчасово виходити, виїжджати з якого-небудь місця

відверта́тися (розм. рідко) те саме, що відлуча́тися 1.
відвиха́тися (розм. рідко.) відходити, відлучатися.
відлуча́тися тимчасово виходити, виїжджати з якого-небудь місця.

відхо́дити переставати дотримуватися своїх попередніх поглядів, переконань, висловлювань і т. ін.

відмовля́тися (від чого) відкидати щось як непотрібне.
відріка́тися (чого) відмовлятися від своїх поглядів, вчинків, світогляду, віри і т. ін.; зрікатися чогось.
відступа́ти відрікатися, відмовлятися від своїх поглядів.
відступа́тися переставати дотримуватися чого-небудь (обіцянок, поглядів, переконань тощо).
відхре́щуватися (розм.) всілякими засобами відмовлятися від кого-, чого-небудь.
задкува́ти (фам.) відмовлятися від своїх думок, слів, намірів, обіцянок.
зріка́тися (чого) відмовлятися від своїх попередніх висловлювань, переконань, поглядів і т. ін.
порива́ти (з чим) відмовитися від когось, від яких-небудь переконань, поглядів і т. ін., осудивши їх.
поступа́тися (в чому) відмовлятися від своїх планів, намірів або поглядів, переконань і т. ін. на догоду кому-небудь.

відхо́дити своїм характером, змістом відрізнятися; ставати іншим, відмінним

відрізня́тися відходити, відокремлюватися від кого-, чого-небудь.

відхо́дити під час воєнних дій рухатися назад чи вбік з певного місця, позицій під натиском супротивника, ворога

відступа́ти відходити з певних позицій під натиском супротивника.

відхо́дити ступаючи, віддалятися від кого-, чого-небудь

відступа́ти ступаючи, віддалятися від кого-, чого-небудь.
відступа́тися (рідше) те саме, що відступа́ти 1.

відхо́дити переміщатися на певну віддаль від кого-, чого-небудь

відда́люватися переміщатися на певну віддаль від кого-, чого-небудь.
віддаля́тися переміщатися на певну віддаль від кого-, чого-небудь.

відхо́дити відходити, відпливати від берега (про судна)

відплива́ти пливучи, віддалятися від кого-, чого-небудь.
відча́лювати відходити, відпливати від берега (про судна).

відхо́дити (від кого до кого) переходити в чиєсь користування, ставати чиєюсь власністю

ка́пати (розм.) про гроші - час від часу.
перехо́дити (кому, до кого) ставати власністю іншого.
полиша́тися після когось.
потрапля́ти (кому, до кого)
прихо́дити (розм.)
прихо́дитися кому, на кого - на чиюсь долю, внаслідок розподілу.

відхо́дити переставати існувати, Забуватися (про думки, здогади, слова і т. ін.)

віджива́ти закінчувати своє життя, припиняти існування; відмирати.
відмира́ти втрачати здатність до існування; зникати.
зника́ти забуватися (про думки, здогади, слова і т. ін.).

відходи́ти (кого, розм.) лікуючи, позбавити когось хвороби, недуги; зробити здоровим

ви́лікувати лікуючи, позбавити когось хвороби, недуги; зробити здоровим.
ви́ходити старанно доглядаючи, вилікувати хворого, немічного, пораненого і т. ін.
відвола́ти (розм.) вилікувати важкохворого старанним доглядом.
злічи́ти лікуючи, відновити здоров'я; вилікувати.
зціли́ти позбавити хвороби, недуги, робити здоровим кого-небудь; вилікувати.
оздорови́ти (від чого.) вилікувати від якого-небудь захворювання, забезпечуючи нормальний розвиток організму.

відхо́дити

відхо́дити

відхо́дити

відходити

відходити з праці

покидати що

відходити про поїзд

відходити

(з ч. не) не відлучатися

відходити від поглядів

зрікатися чого

відходити від участи

п. умивати руки

відходити про шлях

повертати <вбік>

відходити по хворобі

відходити після стресу

відходити про юність

відходити зі світу

здихати (про тварин)
відходити в небуття

від'їжджати про потяг

відходити

відбувати куди

відпливати (водою)
відходити
<ви>рушати

відвертатися від чого

відвола́ти

вилікувати (док. (хворого))
відходити

відставати від дому

відходити
покидати що

вступатися від кого

відходити
відступати|ся

оступатися назад

відходити

рушати про поїзд

відпливати (про судно)
відходити

уступатися від кого

відходити
відступати|ся

вибувати

вицофуватися

відлучатися

маршувати

посторонитися

поступати

відходити

прослідувати

ретируватися

розбрідатися

роздаватися (люди)

скапу́ститися

скончатися

сторонитися

шествува́ти

відходити

відхо́ди рештки, залишки після очищення с.-г. продуктів, переробки сировини, виготовлення промислових матеріалів і т. ін.

відві́йки відходи зерна після молотьби та віяння; погане, засмічене зерно.
відпа́дки (діал.) відходи.
відхі́д (рідше) залишки сировини, матеріалів, які утворюються в процесі виготовлення продукції й можуть бути використані для іншого виробництва.
жма́ки відходи після перероблення різних технічних культур.
обрі́зки залишки від різання чогось.
послі́д після обмолоту та віяння зерна; погане, засмічене зерно.

покидьки

відходи (св.)
покидь (мн. (сміття))
Словник синонімів Караванського.