ВІДСТУПАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

відступа́тися переставати дотримуватися своїх попередніх поглядів, переконань, висловлювань і т. ін.

відмовля́тися (від чого) відкидати щось як непотрібне.
відріка́тися (чого) відмовлятися від своїх поглядів, вчинків, світогляду, віри і т. ін.; зрікатися чогось.
відступа́ти відрікатися, відмовлятися від своїх поглядів.
відхо́дити не дотримуватися попередніх поглядів, переконань, традицій; відмовлятися.
відхре́щуватися (розм.) всілякими засобами відмовлятися від кого-, чого-небудь.
задкува́ти (фам.) відмовлятися від своїх думок, слів, намірів, обіцянок.
зріка́тися (чого) відмовлятися від своїх попередніх висловлювань, переконань, поглядів і т. ін.
порива́ти (з чим) відмовитися від когось, від яких-небудь переконань, поглядів і т. ін., осудивши їх.
поступа́тися (в чому) відмовлятися від своїх планів, намірів або поглядів, переконань і т. ін. на догоду кому-небудь.

відступа́тися про задум, намір, план і т. ін. - переставати здійснювати що-небудь

відмовля́тися (від чого) відкидати щось як непотрібне.
відріка́тися відмовлятися від своїх задумів, намірів, планів тощо.
відступа́ти відмовлятися від своїх намірів, планів тощо.
залиша́ти припиняючи яке-небудь заняття, відходити від знаряддя, предмета дії.
покида́ти переставати чим-небудь займатися, припиняти щось робити.

відступа́тися (від кого-чого) добровільно відмовлятися від чого-небудь на користь іншого або заради чогось

відступа́ти (що) відмовлятися від майна, прав і т. ін. на користь кого-небудь.
попуска́ти (що) добровільно відмовлятися від чогось на користь кого-небудь, віддавати щось кому-небудь.
попуска́тися (кого, чого, розм.) добровільно відмовлятися від чогось на користь іншого або заради чогось, відступатися від кого-, чого-небудь; поступатися.
поступа́тися (чим) добровільно відмовлятися від чого-небудь на користь іншого або заради чогось; віддавати кому-небудь щось.

відступа́тися (рідше) ступаючи, віддалятися від кого-, чого-небудь

відступа́ти ступаючи, віддалятися від кого-, чого-небудь.
відхо́дити відступати.

відступа́тися (від кого) поривати стосунки, зв'язки з ким-небудь; цуратися, зрікатися

відмовля́тися (від кого) покидати, залишати.
відріка́тися (від кого) поривати родинні чи інші зв'язки з ким-небудь, оголосивши близького чужим.
відще́плюватися (від кого, чого) відриватися, віддалятися від певного суспільного середовища.
зрива́ти припиняти зв'язки, знайомство і т. ін. з ким-, чим-небудь.
зріка́тися (кого) поривати родинні чи інші зв'язки з ким-небудь, оголосивши близького чужим.
покида́ти (кого) переставати підтримувати спілкування, зв'язок з ким-небудь.
порива́ти (з ким) порушувати зв'язки з ким-, чим-небудь, припиняти стосунки з кимсь.

оступатися від чого

відступатися

посторонитися

роздаватися (люди)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.