ВІДСТУПАТИ — СИНОНІМІЯ

відступа́ти переставати дотримуватися своїх попередніх поглядів, переконань, висловлювань і т. ін.

відмовля́тися (від чого) відкидати щось як непотрібне.
відріка́тися (чого) відмовлятися від своїх поглядів, вчинків, світогляду, віри і т. ін.; зрікатися чогось.
відступа́тися переставати дотримуватися чого-небудь (обіцянок, поглядів, переконань тощо).
відхо́дити не дотримуватися попередніх поглядів, переконань, традицій; відмовлятися.
відхре́щуватися (розм.) всілякими засобами відмовлятися від кого-, чого-небудь.
задкува́ти (фам.) відмовлятися від своїх думок, слів, намірів, обіцянок.
зріка́тися (чого) відмовлятися від своїх попередніх висловлювань, переконань, поглядів і т. ін.
порива́ти (з чим) відмовитися від когось, від яких-небудь переконань, поглядів і т. ін., осудивши їх.
поступа́тися (в чому) відмовлятися від своїх планів, намірів або поглядів, переконань і т. ін. на догоду кому-небудь.

відступа́ти про задум, намір, план і т. ін. - переставати здійснювати що-небудь

відмовля́тися (від чого) відкидати щось як непотрібне.
відріка́тися відмовлятися від своїх задумів, намірів, планів тощо.
відступа́тися те саме, що відмовля́тися 3.
залиша́ти припиняючи яке-небудь заняття, відходити від знаряддя, предмета дії.
покида́ти переставати чим-небудь займатися, припиняти щось робити.

відступа́ти під час воєнних дій рухатися назад чи вбік з певного місця, позицій під натиском супротивника, ворога

відхо́дити залишати попередні позиції під натиском супротивника; відступати (про військо).

відступа́ти (що) добровільно відмовлятися від чого-небудь на користь іншого або заради чогось

відступа́тися (від кого-чого) те саме, що відступа́ти 1.
попуска́ти (що) добровільно відмовлятися від чогось на користь кого-небудь, віддавати щось кому-небудь.
попуска́тися (кого, чого, розм.) добровільно відмовлятися від чогось на користь іншого або заради чогось, відступатися від кого-, чого-небудь; поступатися.
поступа́тися (чим) добровільно відмовлятися від чого-небудь на користь іншого або заради чогось; віддавати кому-небудь щось.

відступа́ти ступаючи, віддалятися від кого-, чого-небудь

відступа́тися (рідше) те саме, що відступа́ти 1.
відхо́дити відступати.

відступа́ти переставати сперечатися з кимсь, заперечувати комусь; іти на поступки комусь

вступа́ти (кому розм.) те саме, що поступа́тися 2.
подава́тися відступати від чого-небудь, поступатися чимсь кому-небудь.
посвя́чувати (кому діал) приносити в жертву щось, поступатися чимсь.
поступа́тися (кому чим) підкорятися, іти на поступки кому-небудь; не сперечатися з кимсь, не заперечувати комусь.
піддава́тися (кому розм.) йти на поступки під впливом чиїх-небудь прохань, умовлянь і т. ін.
уступа́ти (кому; розм.) те саме, що поступа́тися 2.
уступа́тися (діал.) поступатися (у 2 знач.).

відходити

відступати
тікати (с.)

втікати про армію

відступати

оступатися назад

відступати

пасувати (П.)

відступати (перед чим)

подаватися назад

тікати про армію

відступати
рятуватися втечею

утікати про армію

відступати

вицофуватися

капітулювати

резигнувати

ретируватися

сторонитися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.