ВІДСТАНЬ — СИНОНІМІЯ

ві́дстань простір, який розділяє кого-, що-небудь

даль (розм.) велика відстань.

ві́дстань різниця між ким-небудь у соціальному становищі, поглядах і т. ін.

відстань у поглядах

віддаль

прогін між опорами мосту

відстань

путь (ФР.)

відстань

розгін від А до Б

відстань

шлях від А до Б

відстань

дистанція

інтервал

відста́ти

відста́ти

відста́ти

відста́ти

відставати


Словник синонімів Караванського.