ВІДРІКАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

відріка́тися (чого) переставати дотримуватися своїх попередніх поглядів, переконань, висловлювань і т. ін.

відмовля́тися (від чого) відкидати щось як непотрібне.
відступа́ти відрікатися, відмовлятися від своїх поглядів.
відступа́тися переставати дотримуватися чого-небудь (обіцянок, поглядів, переконань тощо).
відхо́дити не дотримуватися попередніх поглядів, переконань, традицій; відмовлятися.
відхре́щуватися (розм.) всілякими засобами відмовлятися від кого-, чого-небудь.
задкува́ти (фам.) відмовлятися від своїх думок, слів, намірів, обіцянок.
зріка́тися (чого) відмовлятися від своїх попередніх висловлювань, переконань, поглядів і т. ін.
порива́ти (з чим) відмовитися від когось, від яких-небудь переконань, поглядів і т. ін., осудивши їх.
поступа́тися (в чому) відмовлятися від своїх планів, намірів або поглядів, переконань і т. ін. на догоду кому-небудь.

відріка́тися про задум, намір, план і т. ін. - переставати здійснювати що-небудь

відмовля́тися (від чого) відкидати щось як непотрібне.
відступа́ти відмовлятися від своїх намірів, планів тощо.
відступа́тися те саме, що відмовля́тися 3.
залиша́ти припиняючи яке-небудь заняття, відходити від знаряддя, предмета дії.
покида́ти переставати чим-небудь займатися, припиняти щось робити.

відріка́тися свідомо позбавляти себе чого-небудь; не погоджуватися брати, приймати щось

відмовля́тися (від чого) не приймати що-небудь.
зріка́тися (чого) відмовлятися від чого-небудь; свідомо позбавляти себе чогось.
попуска́ти (чого) добровільно відмовлятися від чогось на користь кого-небудь, віддавати щось кому-небудь.
поступа́тися (кому чим) добровільно відмовлятися від чого-небудь на користь іншого або заради чогось; віддавати кому-небудь щось.

відріка́тися (від кого) відступати від кого-, чого-небудь близького, рідного і т. ін.

відмовля́тися (від кого) покидати, залишати.
зверга́тися (діал.) відрікатися.
зріка́тися (кого, чого) поривати родинні чи інші зв'язки з ким-небудь, оголосивши близького чужим.

відріка́тися (від кого) поривати стосунки, зв'язки з ким-небудь; цуратися, зрікатися

відмовля́тися (від кого) покидати, залишати.
відступа́тися (від кого) поривати стосунки, зв'язки з ким-небудь; цуратися, зрікатися.
відще́плюватися (від кого, чого) відриватися, віддалятися від певного суспільного середовища.
зрива́ти припиняти зв'язки, знайомство і т. ін. з ким-, чим-небудь.
зріка́тися (кого) поривати родинні чи інші зв'язки з ким-небудь, оголосивши близького чужим.
покида́ти (кого) переставати підтримувати спілкування, зв'язок з ким-небудь.
порива́ти (з ким) порушувати зв'язки з ким-, чим-небудь, припиняти стосунки з кимсь.

відрікатися

відпиратися

одріка́тися

відрікатися
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.