ВІДРІЗУ — СИНОНІМІЯ

враз

відрі́з кілька метрів тканини

кусо́к (розм.) частина, відділена, відбита, відрізана і т. ін. від чого-небудь; шматок.
шмат те саме, що шмато́к.
шмато́к те саме, що відрі́з 2.

відрі́з гвинтівка з укороченим стволом і прикладом

вти́нок (діал.)
відріза́н (розм.)
куца́к (розм.)
обріза́н (розм. рідше)
одріза́н (розм.)
ути́нок (діал.)

відріз

відруб

кусень тканини

відріз (сов.)

відрізок

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.