ВІДРИВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

відрива́тися втрачати контакт із ким-небудь

відбива́тися утрачати зв'язок з товариством.
відда́люватися ставати далеким, чужим кому-, чому-небудь.
віддаля́тися ставати далеким, чужим кому-, чому-небудь.
відко́люватися пориваючи з ким-небудь стосунки, віддалятися; виходити з якої-небудь групи, об'єднання тощо.
відстава́ти припиняти стосунки, втрачати зв'язок з ким-небудь.
відхо́дити ставати далеким, чужим кому-небудь; відчужуватися.

відрива́тися перев. про що-небудь прикріплене - переставати бути разом із чимось

відва́люватися відокремлюючись від чого-небудь, падати; відпадати.
відділя́тися відриватися від цілого або того, до чого приєднано, прикріплене; відставати.
відокре́млюватися відділятися, відриватися від чого-небудь.
відпада́ти падати, відділяючись, відриваючись від чого-небудь.
відстава́ти відділятися, відпадати від чого-небудь.

відокремлюватися

вриватися

зриватися

відриватися

Словник синонімів Караванського.