ВІДПОВІСТИ — СИНОНІМІЯ

відпові́сти́

відпові́сти́

відпові́сти́

відпові́сти́

сказати у відповідь

висловитися (про що)
відповісти

відвітувати

говорити

відповісти

підходити

реагувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.