ВІДПИХАТИ — СИНОНІМІЯ

відпиха́ти своїми вчинками, словами, ставленням до когось робити його чужим, далеким, припиняти дружні, близькі стосунки з ним

віддаля́ти послаблювати або припиняти родинні чи дружні зв'язки, стосунки з ким-небудь.
відкида́ти (рідше.) відстороняти, відчужувати, відштовхувати.
відсторо́нювати відштовхувати, відпихати когось від себе.
відстороня́ти відштовхувати, відпихати когось від себе.
відчу́жувати викликати припинення близьких стосунків з ким-небудь; робити когось чужим, далеким кому-, чому-небудь.
відшто́вхувати негативним ставленням до кого-небудь віддаляти від себе.

відпиха́ти

відпихати

відштовхувати

відпихати

копати ногою

відпихати

штовхати

відпирати

двигати

відпихати

зштовхувати

товкати

відпихати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.