ВІДНОСИТИ — СИНОНІМІЯ

відно́сити (що кому) повертати назад взяте (позичене, дане, привласнене, належне)

верта́ти (що кому) віддавати назад що-небудь взяте; повертати.
віддава́ти (що кому) повертати назад взяте (позичене, дане, привласнене, належне).
зверта́ти (рідше. що кому) віддавати, повертати що-небудь назад.
поверта́ти (що кому) віддавати назад що-небудь узяте; вертати.

відно́сити вважати належним до якогось розряду, групи, категорії

зарахо́вувати відносити, вважати належним до певної категорії.
пов'я́зувати (з чим, ким) поєднувати в ціле, об'єднувати разом чим-небудь спільним.
прирахо́вувати (рідше.) визнаючи за кого-, що-небудь, відносити до складу кого-, чого-небудь.

відно́сити несучи, доставляти що-небудь звідкись, кудись, комусь

відта́скувати (розм. рідко.) те саме, що відно́сити 1.
зано́сити несучи, доставляти, приносити що-небудь кудись, комусь.

відносити

відносити трохи

відносити до числа

клясифікувати як

залічувати на рахунок

заносити далеко

відносити

таскати

відносити

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.