ВІДМІННИЙ — СИНОНІМІЯ

відмі́нний який має дуже добру якість - про вироби

ви́шуканий який відзначається добірністю; зробл. з тонким смаком.
високоя́кісний який відзначається дуже доброю якістю.
добі́рний першосортний, відмінний.

відмі́нний (від кого-чого, підсил.) який не має подібності до когось-, чогось

неподі́бний (до кого-чого, на кого-що) який не має подібності до кого-, чого-небудь; несхожий на когось, щось.
непохо́жий (розм. рідше) те саме, що несхо́жий.
несхо́жий (на кого-що) який не має подібності до кого-, чого-небудь; неподібний до когось, чогось.

відмі́нний позбавлений схожості, однаковості

відмінний

відмінний як міра вияву

відмінний

ідеальний близький до ідеалу

взірцевий товар

відмінний
уз (див.)
обр. перша кляса. ВЗ... крім наведених тут слів

добірний про насіння

різний

різний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.