ВІДМОВЛЯТИСЯ — СИНОНІМІЯ

відмовля́тися (від чого) переставати дотримуватися своїх попередніх поглядів, переконань, висловлювань і т. ін.

відріка́тися (чого) відмовлятися від своїх поглядів, вчинків, світогляду, віри і т. ін.; зрікатися чогось.
відступа́ти відрікатися, відмовлятися від своїх поглядів.
відступа́тися переставати дотримуватися чого-небудь (обіцянок, поглядів, переконань тощо).
відхо́дити не дотримуватися попередніх поглядів, переконань, традицій; відмовлятися.
відхре́щуватися (розм.) всілякими засобами відмовлятися від кого-, чого-небудь.
задкува́ти (фам.) відмовлятися від своїх думок, слів, намірів, обіцянок.
зріка́тися (чого) відмовлятися від своїх попередніх висловлювань, переконань, поглядів і т. ін.
порива́ти (з чим) відмовитися від когось, від яких-небудь переконань, поглядів і т. ін., осудивши їх.
поступа́тися (в чому) відмовлятися від своїх планів, намірів або поглядів, переконань і т. ін. на догоду кому-небудь.

відмовля́тися не погоджуватися або не хотіти що-небудь робити

відбри́куватися (ірон.) відмовлятися від чого-небудь.
відмага́тися відмовлятися від якоїсь дії, думки; не погоджуватися з чим-небудь.
відні́куватися (розм.) не погоджуватися щось зробити; відмовлятися від чогось.
відпе́куватися (розм.) відмовлятися від чого-небудь важкого, неприємного; намагатися позбутися кого-, чого-небудь.
відпира́тися (розм.) не погоджуватися робити що-небудь, висловлювати незгоду.
відхре́щуватися (розм.) всілякими засобами відмовлятися від кого-, чого-небудь.

відмовля́тися (від чого) про задум, намір, план і т. ін. - переставати здійснювати що-небудь

відріка́тися відмовлятися від своїх задумів, намірів, планів тощо.
відступа́ти відмовлятися від своїх намірів, планів тощо.
відступа́тися те саме, що відмовля́тися 3.
залиша́ти припиняючи яке-небудь заняття, відходити від знаряддя, предмета дії.
покида́ти переставати чим-небудь займатися, припиняти щось робити.

відмовля́тися (від чого) свідомо позбавляти себе чого-небудь; не погоджуватися брати, приймати щось

відріка́тися відмовлятися від кого-, чого-небудь; свідомо позбавляти себе чогось.
зріка́тися (чого) відмовлятися від чого-небудь; свідомо позбавляти себе чогось.
попуска́ти (чого) добровільно відмовлятися від чогось на користь кого-небудь, віддавати щось кому-небудь.
поступа́тися (кому чим) добровільно відмовлятися від чого-небудь на користь іншого або заради чогось; віддавати кому-небудь щось.

відмовля́тися (чим, із сл. що, ніби) знаходити привід, щоб не виконати прохання, наказу

відбала́куватися (розм.) те саме, що відмовля́тися 4.
відгово́рюватися (розм.) те саме, що відмовля́тися 4.
відмага́тися (чим) знаходити привід, щоб не виконати прохання, наказу.

відмовля́тися (від кого) відступати від кого-, чого-небудь близького, рідного і т. ін.

відріка́тися (від кого) поривати родинні чи інші зв'язки з ким-небудь, оголосивши близького чужим.
зверга́тися (діал.) відрікатися.
зріка́тися (кого, чого) поривати родинні чи інші зв'язки з ким-небудь, оголосивши близького чужим.

відмовля́тися (від кого) поривати стосунки, зв'язки з ким-небудь; цуратися, зрікатися

відріка́тися (від кого) поривати родинні чи інші зв'язки з ким-небудь, оголосивши близького чужим.
відступа́тися (від кого) поривати стосунки, зв'язки з ким-небудь; цуратися, зрікатися.
відще́плюватися (від кого, чого) відриватися, віддалятися від певного суспільного середовища.
зрива́ти припиняти зв'язки, знайомство і т. ін. з ким-, чим-небудь.
зріка́тися (кого) поривати родинні чи інші зв'язки з ким-небудь, оголосивши близького чужим.
покида́ти (кого) переставати підтримувати спілкування, зв'язок з ким-небудь.
порива́ти (з ким) порушувати зв'язки з ким-, чим-небудь, припиняти стосунки з кимсь.

відмовлятися від чого

відступати|ся
зрікатися <вирікатися, відрікатися, не приймати, не брати> чого

відмовлятися від слів

с. відхрещуватися <відмахуватися> руками й ногами

відмовлятися від кого

сахатися <цуратися> кого

відмовлятися від місця

відмовлятися від ідеї

облишати що

відмовлятися якоюсь причиною

звертати <спихати> на що

відмовлятися (ІД.) від участи

вирікатися

відмовлятися
відмахуватися <відхрещуватися> руками й ногами

відса́хуватися від чого

відмовлятися

відходити від поглядів

відмовлятися
зрікатися чого

відговорюватися

відка́зуватися

відпиратися

відрікатися

обговорюватися

резигнувати

увиляти

пас ПР.

у картах не граю <н. я пас>
Словник синонімів Караванського.