ВІДКРИТИ — СИНОНІМІЯ

відкри́ти

відкри́ти

відкри́ти

відкри́ти

відкри́ти

відкри́ти

відкри́ти

відкри́ти

відкри́ти приступати до якої-небудь дії, братися за якусь справу

демонструвати

обнажа́ти

отворяти (накривку)

перлюструвати (листи)

установлювати (факти)

відкри́то не хитруючи, не лицемірячи

вочеви́дь відкрито, явно.
відве́рто не хитруючи, не лицемірячи.
навпросте́ць без натяків, відверто, прямо.
навпрошки́ (розм.) те саме, що навпросте́ць.
навпрямки́ щиро, відверто; прямо.
напросте́ць без натяків, відверто, прямо.
напряме́ць (розм.) те саме, що напрямки́.
напрямки́ щиро, відверто; прямо.
начистоту́ (розм.) щиро, відверто, не криючись ні з чим.
пря́мо не хитруючи, не лицемірячи; відверто, щиро, чесно.
щи́ро не хитруючи, не лицемірячи.
щиросе́рдно відверто, нічого не приховуючи.

відкри́то нічого не приховуючи, помітно для стороннього ока

відве́рто нічого не приховуючи.
нао́чно (рідше.) відверто, неприховано.
незамаско́вано не приховуючи, явно.
неприкри́то не приховуючи.
неприхо́вано явно, нетаємно.
я́вно без приховування, відкрито.

вочевидь

геврика!

он де заковика!
жм. те-те-те!
<сов. собаку зарито!>
Словник синонімів Караванського.