ВІДКРИВАТИ — СИНОНІМІЯ

відкрива́ти знімаючи, відгортаючи якесь накриття, заслону з кого-, чого-небудь, робити його видним, доступним зорові

відсло́нювати відкривати що-небудь закрите, заслонене.
відслоня́ти відкривати що-небудь закрите, заслонене.
відтуля́ти знімати з поверхні чогось те, чим воно закрите, заслонене; відслоняти.
ого́лювати позбавляючи покриття, заслони і т. ін., робити видним для огляду, відкритим для зору.
оголя́ти позбавляючи покриття, заслони і т. ін., робити видним для огляду, відкритим для зору.
розкрива́ти відгортати, зсувати яке-небудь накриття на кому-, чому-небудь, роблячи його видним, доступним зорові.
розту́лювати розсовувати частини, краї чого-небудь, відслоняти щось, відкриваючи те, що було закрите, затулене.
розтуля́ти розсовувати частини, краї чого-небудь, відслоняти щось, відкриваючи те, що було закрите, затулене.
розхиля́ти розкривати, розчиняти (що-небудь закрите, зачинене).

відкрива́ти витягати, знімати корок, кришку тощо, роблячи вільним отвір пляшки, банки й т. ін.

відкорко́вувати витягати корок і т. ін. із шийки пляшки тощо.
відкупо́рювати (рідше) те саме, що відкорко́вувати.
розкорко́вувати витягати корок і т. ін., знімати кришечку із шийки пляшки.
розку́по́рювати (рідше) відкривати закупорену пляшку, банку і т. ін.
розпеча́тувати виймаючи корок, знімаючи кришку і т. ін., відкривати що-небудь закупорене; відкорковувати.

відкрива́ти виявляти, помічати когось (щось), раніше не поміченого (не помічене

викрива́ти розкривати, показувати щось приховане.
з'ясо́вувати відкривати, розкривати що-небудь приховане.
розкрива́ти виявляти, помічати і показувати в кому-, чому-небудь те, що раніше не було відоме, помічене.
хвали́тися виявляти, розкривати те, що до цього часу було таємницею, невідомим; відкривати.

відкрива́ти знаходити, виявляти щось дослідженням, вивченням чого-небудь

встано́влювати відкривати або стверджувати що-небудь, довівши, обґрунтувавши.
розкрива́ти відкривати, встановлювати що-небудь шляхом досліджень, висновків, спостережень.
устано́влювати відкривати або стверджувати що-небудь, довівши, обґрунтувавши.

відкрива́ти забирати те, що прикриває або закриває кого-, що-небудь

розкрива́ти відгортати, зсувати яке-небудь накриття на кому-, чому-небудь, роблячи його видним, доступним зорові.

відкрива́ти бачити в комусь, чомусь що-небудь, раніше не помічене

виявля́ти перевіривши що-небудь, установлювати якийсь факт.
встано́влювати з'ясовувати, виявляти.
знахо́дити помічати, бачити у комусь, чомусь що-небудь.
назнава́ти (розм.) знаходити, помічати, виявляти що-небудь.
поміча́ти виявляти що-небудь, встановлювати якийсь факт.
підміча́ти стежачи за ким-, чим-небудь або виділяючи когось, щось із оточення, виявляти, відкривати щось.
устано́влювати з'ясовувати, виявляти.

відкрива́ти відводити вбік стулки дверей, вікон тощо, роблячи вільним вхід, отвір

відчиня́ти відводити, відхиляти вбік стулки дверей, вікон тощо, роблячи вільним вхід, доступ до чогось або вихід назовні.
прочиня́ти те саме, що розчиня́ти1 1.
розкрива́ти (рідше) розводити, розсувати стулки дверей, вікна, віконниці тощо.
розчиня́ти відчиняти, розкривати (двері, вікно і т. ін.).

відкрива́ти (що) якусь дію, роботу, процес, робити перші кроки в якійсь діяльності

бра́тися (за що, до чого, з інфін.)
забира́тися (з інфін., до чого)
започина́ти (що, діал.)
захо́джуватися (з інфін., без додатка)
захо́дитися (з інфін., без додатка)
йти (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.
пору́шувати (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
поруша́ти (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
почина́ти (що, з інфін.)
прийма́тися (за що, з інфін., розм.)
приклада́тися (до чого)
прилуча́тися (до чого)
примо́щуватися (до чого, з інфін., розм.)
приступа́ти (до чого)
приступа́тися (до чого, розм.)
підно́сити (що) часто у відповідь на щось.
підступа́ти (до чого, розм.)
підхо́дити (до чого)
розв'я́зувати (що, розм.)
розчина́ти (що, діал.)
іти́ (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.

відкривати очі

відкривати замкнуте

відкривати секрет

перед кіш викладати карти кому

відкривати воду

відкривати нове

відкривати сезон

відкривати Б.

душу ІД. ділитися секретами

відкорковувати пляшку

віднаходити

відкривати (руди)
надибувати (в ході пошуку)

відчиняти двері

відкривати
відхиляти (не зовсім)
розчахувати (навстіж)

встановлювати закон фізики

відкривати

встановляти закон фізики

відкривати

заводити школи

заводити (справу) ЮР.

відкривати

показувати людям

відкривати

прокладати шлях

розкривати очі

розривати пакет

відкривати

установлювати закон фізики

відкривати

установляти закон фізики

відкривати

демонструвати

обнажа́ти

отворяти (накривку)

перлюструвати (листи)

установлювати (факти)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.