ВІДКИНУТИСЯ — СИНОНІМІЯ

відки́нутися (розм.) припинити зв'язки з ким-небудь

відкасну́тися (розм.) порвати з кимсь зв'язки; відцуратися, відректися.
відмо́витися (від кого) покинути, залишити.
відректи́ся відмовитися від кого-, чого-небудь; свідомо позбавляти себе чогось.
відступи́тися те саме, що відмовитися 3.
відцура́тися (від кого) відмовитися від чого-небудь; покинути, залишити кого-небудь.
відщепи́тися (розм.) відірватися, віддалитися від певного суспільного середовища.
зректи́ся (кого) відмовитися від чого-небудь, кого-небудь; свідомо позбавляти себе чогось.
зірва́ти (розм. рідше) припиняти зв'язки, знайомство і т. ін. з ким-, чим-небудь.
поки́нути (кого) перестати підтримувати спілкування, зв'язок з ким-небудь.
порва́ти (з ким) порушити зв'язки з ким-, чим-небудь, припинити стосунки з кимось.

відки́нутися

відки́нутися

сахатися

відвихнутися

відка́зуватися

резигнувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.