ВІДКАЗУВАТИ — СИНОНІМІЯ

відка́зувати (розм.) про механізми, прилади - переставати працювати, діяти внаслідок несправності, зіпсуття

відмовля́ти переставати працювати, діяти внаслідок несправності, зіпсованості (про механізми).

відка́зувати говорити у відповідь на чиїсь слова, запитання тощо

відмовля́ти (рідше) говорити у відповідь; відповідати.
відповіда́ти давати комусь відповідь на питання, звертання тощо.
відріка́ти (заст.) відповідати.
повіда́ти (рідко) відповідати, відказувати.

відка́зувати (розм.) залишати що-небудь комусь у спадок

перепи́сувати (розм.) даючи письмове розпорядження.

відповідати словесно

говорити

відказувати

опонувати

протирічити

реагувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.