ВІДДІЛ — СИНОНІМІЯ

ві́дділ частина установи або підприємства

ві́дділок (рідше) те саме, що ві́дділ 2.
відді́лення те саме, що ві́дділ 2, 3.

ві́дділ установа, що самостійно відає певними питаннями, але входить до складу іншої, більшої установи

фі́лія місцеве відділення якої-небудь установи, підприємства, організації тощо; агентство.
філіа́л місцеве відділення великої установи, закладу, підприємства, організації, що має деяку самостійність.

ві́дділ частина приміщення, що має певне призначення

відді́лення те саме, що ві́дділ 2, 3.

ві́дділ (діал.) організована збройна військова група

вата́га організована озброєна група.
загі́н військова група.

відділ установи

відділ у вагоні

відділ машинний

дільниця адміністративна одиниця

відділ
дистанція (шляху)

загін

наряд гурт

відділ

ніша (П.)

відділ

підвідділ

відділ (пор.)

частина цілого

департамент

відділ
відомство (уряду)

дивізія

відділ

ресорт

відділ

розділ

сектор

секція

цех (у виробні)

відділ
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.