ВІДДАЛЯТИСЯ — СИНОНІМІЯ

віддаля́тися втрачати контакт із ким-небудь

відбива́тися утрачати зв'язок з товариством.
відда́люватися ставати далеким, чужим кому-, чому-небудь.
відко́люватися пориваючи з ким-небудь стосунки, віддалятися; виходити з якої-небудь групи, об'єднання тощо.
відрива́тися поривати зв'язки з ким-, чим-небудь; ставати далеким, відчужуватися.
відстава́ти припиняти стосунки, втрачати зв'язок з ким-небудь.
відхо́дити ставати далеким, чужим кому-небудь; відчужуватися.

віддаля́тися переміщатися на певну віддаль від кого-, чого-небудь

відда́люватися переміщатися на певну віддаль від кого-, чого-небудь.
відхо́дити проходити певну віддаль.

віддаля́тися ставати меншим за ступенем вияву

вгава́ти ставати слабшим за ступенем вияву; слабшати.
вляга́тися перев. про явища природи.
ле́гшати зменшуватися в силі вияву; послаблюватися.
пересіда́тися перев. про мороз, холод.
поле́гшуватися зменшуватися в силі вияву.
попуска́ти зменшуватися, ставати помірнішим (про мороз, спеку і т. ін.).
приту́плюватися зменшуватися в інтенсивності, силі вияву.
притупля́тися зменшуватися в інтенсивності, силі вияву.
розряджа́тися про напружену ситуацію.
угава́ти ставати слабшим за ступенем вияву; слабшати.
уляга́тися перев. про явища природи.

віддаля́тися

від'їжджати трохи

віддалятися

відокремлюватися від гурту

віддалятися

відходити

віддалятися
тікати (с.)

посуватися до кого

віддалятися (від кого)

Словник синонімів Караванського.