ВІДДАЛЕНО — СИНОНІМІЯ

далеко де

віддалено
не близько
у чорта в зубах
о. на краю світу

віддали́ти перемістити, відсторонити на певну віддаль від кого-, чого-небудь

відсторони́ти відштовхувати, відпихати когось від себе.

віддали́ти

відки́нути відстороняти, відчужувати, відштовхувати.
відсторони́ти відштовхувати, відпихати когось від себе.
відчу́жити викликати припинення близьких стосунків з ким-небудь; робити когось чужим, далеким кому-, чому-небудь.
відштовхну́ти негативним ставленням до кого-небудь віддаляти від себе.
відіпхну́ти відштовхувати, віддаляти когось від себе байдужістю або поганим ставленням, вчинком і т. ін.