ВІДДАВАТИ — СИНОНІМІЯ

віддава́ти використовувати, віддавати що-небудь для чогось(тратити час, сили тощо на що-небудь)

витра́чувати використовувати, віддавати що-небудь для чогось.
витрача́ти використовувати, віддавати що-небудь для чогось.

віддава́ти (що і без додатка. чим) відкидати в зворотному напрямку проміння, світло, колір

відбива́ти (що) відкидати в зворотному напрямку (світло, радіохвилі і т. ін.).
відсві́чувати (чим і без додатка) відбивати світло.

віддава́ти (морськ.) розв'язуючи, відокремлювати від прив'язі що-небудь прив'язане

відв'я́зувати розв'язуючи, відокремлювати від прив'язі що-небудь прив'язане.
відпина́ти відв'язувати прив'язане.
спуска́ти відв'язувати, відпускати прив'язаних тварин.

віддава́ти мати присмак або запах чого-небудь; віддавати

відго́нити (чим) мати присмак або запах чого-небудь; віддавати.
пахті́ти (розм.) відгонити, віддавати чим-небудь.
тхну́ти (розм.) мати якийсь запах, сильно, різко пахнути чим-небудь, здебільшого неприємно.

віддава́ти (що кому) повертати назад взяте (позичене, дане, привласнене, належне)

верта́ти (що кому) віддавати назад що-небудь взяте; повертати.
відно́сити (що кому) повертати, віддавати комусь що-небудь позичене, тимчасово взяте.
зверта́ти (рідше. що кому) віддавати, повертати що-небудь назад.
поверта́ти (що кому) віддавати назад що-небудь узяте; вертати.

віддава́ти робити різкий рух назад (про зброю і т. ін.)

відбива́ти різко штовхати під час пострілу; віддавати (про вогнепальну зброю).

віддава́ти (що, для чого) якій-небудь справі, ідеям тощо

віддава́тися присвячувати себе кому-, чому-небудь.
присвя́чуватися повністю віддаватися чому-небудь.

віддава́ти (розм.) на чийсь добрий учинок, подарунок і т. ін. відповідати тим самим

віддя́чувати на чийсь добрий вчинок, подарунок і т. ін. відповідати тим самим.
віддя́чуватися те саме, що віддя́чувати.
відпла́чувати віддячувати за послугу, добре ставлення.
відпла́чуватися те саме, що віддя́чувати.
нагоро́джувати робити що-небудь комусь як плату, винагороду у відповідь за щось, віддячувати, відплачувати комусь за що-небудь.
плати́ти відповідати на чиї-небудь дії, вчинки, чиєсь почуття і т. ін.; поводитися так чи інакше у відповідь на що-небудь.
розпла́чуватися (рідше) віддячувати за послугу, добре ставлення і т. ін.

віддава́ти відбивати звуки, віддавати луною

відбива́тися віддавати луною, відлунювати.
відгу́кувати те саме, що відлу́нювати.
відгу́куватися відбиватися (про звук); відлунювати.
віддава́тися відбиватися (про звук); відлунювати.
відзива́тися звучати у відповідь на якийсь звук, голос; відбиватися; відлунювати.
відклика́тися відбиватися луною (про звук); відлунюватися.
відлу́нювати відбивати звуки, віддавати луною.
відлу́нюватися віддаватися луною.
оклика́тися (розм.) звучати луною; відлунюватися.

віддава́ти (кому що) передавати від однієї особи до іншої

вруча́ти (кому що) давати комусь що-небудь особисто, безпосередньо в руки.
дава́ти (кому що) передавати від однієї особи до іншої; віддавати.
передава́ти (кому що) віддавати, подавати, вручати кому-небудь те, що тримають у руках або беруть у руки.
подава́ти (кому що) давати, передавати що-небудь комусь, кудись.
со́вати (кому що) давати щось кому-небудь поспішно, недбало чи потай.

віддава́ти (що кому) надавати в чиєсь користування

відво́дити (що кому під що, під кого) давати, виділяти комусь що-небудь для користування.
дава́ти (що на що , під що) надавати в чиєсь користування.
здава́ти віддавати у тимчасове користування, в оренду і т. ін.
надава́ти давати можливість мати щось, користуватися чимсь і т. ін.
приділя́ти (розм. що дав) наділяти кого-небудь чимсь, віддавати що-небудь у чиєсь володіння.

віддава́ти (розм.) давати який-небудь товар в обмін на гроші або інший товар

пуска́ти (розм.)
реалізува́ти (спец., розм.) те, що підлягає продажу, збуту.
спла́влювати (розм. рідше) перев. за низьку ціну.
сплавля́ти (розм.) перев. за низьку ціну.
спро́дуватися (розм.) усе, перев. частинами.
спуска́ти (розм.)

віддавати листи

віддавати життя

віддавати в науку

віддавати заміж

віддавати пусткою

нагадувати що

віддавати світло

віддавати (якір) МОР.

віддавати про мороз

виділяти майно

відтворювати звук

віддавати

залишати у спадок

одружувати її

віддавати

передавати

віддавати

подавати

віддавати (на глум)
надавати (поміч)

покладати душу

віддавати

попускати на поталу

віддавати

постригати в ченці

капітулювати

козиряти

віддавати

салютувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.