ВІДГОРОДЖУВАТИ — СИНОНІМІЯ

відгоро́джувати парканом, тином, стіною тощо відокремлювати когось або щось від кого-, чого-небудь

відгоро́джувати бути межею, перепоною між чим-, ким-небудь

відді́лювати розділяти, відмежовувати собою; бути межею, перепоною між чим-, ким-небудь.
відділя́ти (що від чого) розділяти, відмежовувати собою; бути межею, перепоною між чим-, ким-небудь.
відмежо́вувати відділяти собою щось від чогось іншого.
відокре́млювати відмежовувати собою щось від чогось; бути межею між ким-, чим-небудь; розділяти.
діли́ти (кого, що) відмежовувати, роз'єднувати кого-, що-небудь.
роз'є́днувати (кого.) знаходячись поміж чим-небудь, відокремлювати, відмежовувати одне від одного.
розділя́ти (кого, що) бути межею між ким-, чим-небудь, розмежовувати когось, щось.
розмежо́вувати (що) роз'єднувати що-небудь, бути межею між чимсь.

відгоро́джувати переривати зв'язок, зв'язки між ким-, чим-небудь

відді́лювати позбавляти зв'язку з чимсь; відривати.
відділя́ти позбавляти зв'язку з чимсь; відривати.
відко́лювати змушувати відокремитися, відійти від кого-, чого-небудь; відділяти.
відлу́чувати (рідше) відокремлювати від кого-, чого-небудь, позбавляти зв'язку, порушувати стосунки з ким-, чим-небудь.
відлуча́ти (рідше) відокремлювати від кого-, чого-небудь, позбавляти зв'язку, порушувати стосунки з ким-, чим-небудь.
відокре́млювати переривати зв'язок, зв'язки між ким-, чим-небудь, ізолювати.
відосо́блювати (рідше.) те саме, що відокре́млювати 1, 4.
відрива́ти позбавляти зв'язку кого-, чого-небудь з чимсь.
ізолюва́ти відокремлювати від середовища, позбавляти зв'язку з ким-, чим-небудь; відособлювати.

відгоро́джувати

ізолювати від чого

відгороджувати
відтинати <обтинати> шляхи

відділяти

виділяти (майно)
відгороджувати (муром)

обмежувати горами

відгороджувати

блокувати

ізолювати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.