ВІДГОМІН — СИНОНІМІЯ

ві́дгомін ознака, що є результатом дії когось, чогось, якогось впливу, стану тощо

ві́дблиск відбиття якихось переживань, почуттів і т. ін.
відби́ток ознака, яка є результатом впливу чого-небудь (стану, середовища, подій і т. ін.).
відбиття́ те, у чому виявляються наслідки впливу або дії чого-небудь.
відпеча́ток (рідше) те саме, що відби́ток 1, 6.
печа́тка те саме, що відби́ток 6.
печа́ть (книжн.) характерна ознака кого-, чого-небудь; відбиток (у 6 знач.).

ві́дгомін невиразний слід, неясна вказівка на щось; розмови, перекази про давні події

ві́дголос (рідше.)
ві́дгук те, у чому виявляються сліди впливу чого-небудь; відбиття, наслідок чого-небудь.

ві́дгомін відбиття звуку від віддалених предметів, що сприймається як повторення первинного звуку

відголос

відгук

відлуння

луна

резонанс (П.)

резонанс

ремінісценсія


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.