ВІДГОЛОС — СИНОНІМІЯ

ві́дголос (рідше.) невиразний слід, неясна вказівка на щось; розмови, перекази про давні події

ві́дгомін невиразний слід, неясна вказівка на щось; відбиття чого-небудь.
ві́дгук те, у чому виявляються сліди впливу чого-небудь; відбиття, наслідок чого-небудь.

ві́дголос (рідше) відбиття звуку від віддалених предметів, що сприймається як повторення первинного звуку

відголос

відголос у пам'яті людей

відгук

відлуння

луна

резонанс (П.)

відзвук

відголос

відзив

відголос


Джерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.