ВІДВІЙКИ — СИНОНІМІЯ

відві́йки рештки, залишки після очищення с.-г. продуктів, переробки сировини, виготовлення промислових матеріалів і т. ін.

відпа́дки (діал.) відходи.
відхо́ди залишки сировини, матеріалів, які утворюються в процесі виготовлення продукції й можуть бути використані для іншого виробництва.
відхі́д (рідше) залишки сировини, матеріалів, які утворюються в процесі виготовлення продукції й можуть бути використані для іншого виробництва.
жма́ки відходи після перероблення різних технічних культур.
обрі́зки залишки від різання чогось.
послі́д після обмолоту та віяння зерна; погане, засмічене зерно.