ВІДВОЛІКАТИ — СИНОНІМІЯ

відволіка́ти тягнучи кого-, що-небудь, переміщати, пересувати в інше місце

відсува́ти соваючи, переміщати що-небудь в інше місце.
відтя́гувати тягнучи кого-, що-небудь, переміщати, пересувати в інше місце.
відтяга́ти тягнучи кого-, що-небудь, переміщати, пересувати в інше місце.

відволіка́ти спрямовувати чиюсь діяльність, увагу тощо в інший бік

відверта́ти спрямовувати чиюсь діяльність, увагу тощо в інший бік від чого-небудь.
відво́дити відвертати від якихось дій, думок і т. ін.
відхиля́ти те саме, що відверта́ти 5.

відволіка́ти (рідше.) призначати здійснення, проведення чого-небудь на інший час

таскати

відволікати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.