ВІДВОДИТИ — СИНОНІМІЯ

відво́дити спрямовувати рух кого-небудь, допомагати або примушувати йти куди-небудь

вести́ спрямовувати рух кого-небудь, допомагати або примушувати йти.
відпрова́джувати з одного місця в інше.
зво́дити згори вниз або докупи.
наво́дити вказуючи шлях.
прова́дити спрямовувати рух кого-, чого-небудь.
прово́дити спрямовувати рух кого-, чого-небудь.
проводжа́ти спрямовувати рух кого-, чого-небудь.
підво́дити спрямовуючи, наближати що-небудь до когось, чогось.
спрова́джувати примушувати звідкись іти.

відво́дити ваблячи, відвертати когось від чогось

відва́блювати ваблячи, відвертати когось від чого-небудь.
відма́нювати манячи, відводити від чого-небудь.

відво́дити спрямовувати чиюсь діяльність, увагу тощо в інший бік

відверта́ти спрямовувати чиюсь діяльність, увагу тощо в інший бік від чого-небудь.
відволіка́ти відтягати виконання чого-небудь на пізніше.
відхиля́ти те саме, що відверта́ти 5.

відво́дити повертати що-небудь убік від кого-, чого-небудь

відверта́ти повертати, відводити що-небудь убік від кого-, чого-небудь.
відхиля́ти переміщати, відводити що-небудь у якийсь бік порівняно з попереднім положенням.

відво́дити різким рухом переміщати назад, убік руку, ногу, голову

відво́дити (що кому під що, під кого) надавати в чиєсь користування

віддава́ти (що кому) давати комусь що-небудь для користування, у власність; відмовлятися від чого-небудь свого на чиюсь користь.
дава́ти (що на що , під що) надавати в чиєсь користування.
здава́ти віддавати у тимчасове користування, в оренду і т. ін.
надава́ти давати можливість мати щось, користуватися чимсь і т. ін.
приділя́ти (розм. що дав) наділяти кого-небудь чимсь, віддавати що-небудь у чиєсь володіння.

відво́дити (що) не допускати чого-небудь неприємного, небажаного

відво́дити іти, їхати тощо разом з кимсь до певного місця перед тим, як розстатися, попрощатися з ним

виряджа́ти у дорогу, в гості, в похід.
надво́дити (розм.) пішки.
прова́дити іти, їхати тощо разом з кимсь до певного місця перед тим, як розстатися, попрощатися з ним.

відводити кого

відводити гілки

відводити біду

запобігати чому

відривати очі

відводити

відтягати полки

відводити

заводити куди

відводити

переводити очі

відводити

Словник синонімів Караванського.