ВІДВЕРТАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

відверта́тися повертати від кого-, чого-небудь обличчя вбік, робити поворот спиною до інших

оберта́тися повертатися, відвертатися в інший, протилежний бік.

відверта́тися (розм. рідко) тимчасово виходити, виїжджати з якого-небудь місця

відвиха́тися (розм. рідко.) відходити, відлучатися.
відлуча́тися тимчасово виходити, виїжджати з якого-небудь місця.
відхо́дити іти кудись, залишаючи кого-, що-небудь на короткий час; відлучатися.

відверта́тися (від кого) намагатися не зустрічатися, не спілкуватися при зустрічі з кимсь

бокува́ти (від кого, діал.) ухилятися від кого-, чого-небудь, сторонитися, уникати когось.
мина́ти обминати своєю увагою, не згадувати в розмові.
оббіга́ти (розм.) обминати, обходити що-небудь неприємне, уникати кого-, чого-небудь.
обмина́ти утримуватися, ухилятися від стосунків, розмов, зустрічей і т. ін. з ким-небудь.
обхо́дити уникати, цуратися кого-, чого-небудь.
омина́ти те саме, що обмина́ти1.
сторони́тися уникати кого-небудь, виявляти небажання спілкуватися з кимсь.
уника́ти намагатися не спілкуватися з ким-небудь, цуратися когось, не бажати чогось.

відвертатися

відвертати очі
п. цуратися <дк. відцуратися>

відвертатися від чого

відходити (від теми)
давати собі спокій
відвертати свою увагу

обертатися


Словник синонімів Караванського.