ВІДБРИКУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

відбри́куватися (ірон.) не погоджуватися або не хотіти що-небудь робити

відмага́тися відмовлятися від якоїсь дії, думки; не погоджуватися з чим-небудь.
відмовля́тися не погоджуватися або не хотіти що-небудь робити.
відні́куватися (розм.) не погоджуватися щось зробити; відмовлятися від чогось.
відпе́куватися (розм.) відмовлятися від чого-небудь важкого, неприємного; намагатися позбутися кого-, чого-небудь.
відпира́тися (розм.) не погоджуватися робити що-небудь, висловлювати незгоду.
відхре́щуватися (розм.) всілякими засобами відмовлятися від кого-, чого-небудь.