ВІДБИТТЯ — СИНОНІМІЯ

відбиття́ ознака, що є результатом дії когось, чогось, якогось впливу, стану тощо

ві́дблиск відбиття якихось переживань, почуттів і т. ін.
ві́дгомін невиразний слід, неясна вказівка на щось; відбиття чого-небудь.
відби́ток ознака, яка є результатом впливу чого-небудь (стану, середовища, подій і т. ін.).
відпеча́ток (рідше) те саме, що відби́ток 1, 6.
печа́тка те саме, що відби́ток 6.
печа́ть (книжн.) характерна ознака кого-, чого-небудь; відбиток (у 6 знач.).

відбиття́ зображення предмета, відбите у дзеркалі, на полірованій поверхні, у воді тощо

ві́дсвіт (рідко) відбите зображення кого-, чого-небудь.
відби́ток відображення предмета на дзеркальній, полірованій поверхні, у воді тощо; віддзеркалення.
віддзерка́лення те, що відбилося на гладкій поверхні чого-небудь.
відобра́ження зображення предмета, відбите на поверхні чого-небудь; відбиток.

відбиття́ показ кого-, чого-небудь засобами слова, живопису, гри тощо

відби́ток відображення, відбиття чого-небудь у художніх творах.
віддзерка́лення відображення чогось у художніх образах.
відобра́ження показ кого-, чого-небудь засобами слова, живопису, гри тощо).
відтво́рення описування чогось у художніх творах.
зобра́ження відтворювання чого-небудь у художніх образах.

відголос

відгук


Словник синонімів Караванського.