ВІДБИРАТИ — СИНОНІМІЯ

відбира́ти виділяти за якими-небудь ознаками, відокремлювати від інших істот, предметів

вибира́ти виділяючи за якими-небудь ознаками, відокремлювати від інших предметів.
обира́ти виділяти, відбирати за якою-небудь ознакою.

відбира́ти брати в когось що-небудь насильно

видира́ти забирати силоміць, виривати що-небудь у когось; віднімати.
вилуча́ти забирати що-небудь у когось, конфіскувати.
вирива́ти з силою віднімати що-небудь у когось.
вихва́чувати (розм.) швидко віднімати, виривати що-небудь у когось; вихоплювати.
вихо́плювати швидко виривати, висмикувати що-небудь у когось.
відніма́ти забирати, відбирати що-небудь силою.
відійма́ти забирати, відбирати що-небудь силою.
забира́ти насильно брати, відбирати що-небудь силою в кого-небудь.
реквізува́ти насильно відбирати що-небудь без відшкодування.

відбира́ти доводити до втрати кимось певних властивостей, якостей, почуттів і т. ін.

відніма́ти позбавляти когось певних властивостей.
відійма́ти позбавляти когось певних властивостей.
забира́ти позбавляти кого-небудь чогось.
позбавля́ти забирати, віднімати щось у кого-небудь, залишати кого-, що-небудь без чогось.

відбира́ти брати в когось те, що належить віддачі

поверта́ти забирати назад що-небудь втрачене, віддане, відняте.

відбира́ти відокремлювати що-небудь за розміром, якістю тощо

відбира́ти

відбирати

відбирати сон

позбавляти чого

відбирати з купи

брати силою

відбирати
с. брати з бою

вибирати з купи

видирати (очі)
відбирати
добирати (кращі зразки)
збирати (картоплю)
обирати (кого)
прорізували (паз у дошці)
голосувати за

відчужувати речі

забирати силою

відбирати
ід. видирати з рота

загарбувати чуже

одержувати

відбирати (р.)

відбавляти

віднімати

відторгати

експропріювати

ревіндикувати

стяжа́ти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.