ВІДБИВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

відбива́тися про почуття, думки, наміри тощо - ставати явним, помітним за зовнішніми ознаками

виража́тися виявлятися через певні ознаки, дії і т. ін.
виявля́тися виражатися, передаватися певними зовнішніми ознаками.
познача́тися виявлятися зовні (про почуття, настрій і т. ін.).
пока́зуватися виражатися в яких-небудь зовнішніх ознаках; виявлятися.
почува́тися виявлятися, ставати помітним, відчутним.
пробива́тися проявляючись, ставати помітним, яскраво вираженим (про зовнішній вияв почуттів, стану, характеру і т. ін.).
прогляда́ти ставати явним, проявлятися через зовнішні ознаки (про абстрактні поняття).
прозира́ти ставати явним, помітним, виявлятися через зовнішні ознаки.
прокида́тися робитися явним, помітним, виявлятися в комусь, чомусь (про риси характеру, натуру і т. ін.).
просві́чувати проявлятися, відбиваючись на обличчі, в очах або знаходячи своє відображення в листах, творах і т. ін. (про риси характеру людини, її досвід, уподобання, почуття і т. ін.).
просина́тися проявлятися, виникати (про думки, почуття, стан і т. ін.).
проступа́ти виявлятися у рисах, виразі обличчя (про настрій, почуття і т. ін.).
проявля́тися виявлятися, ставати помітним (про якості, властивості, почуття і т. ін.).
розкрива́тися ставати явним, помітним, неприхованим (про якості, почуття, риси характеру і т. ін.); повністю виявлятися.
чита́тися виявлятися за якими-небудь ознаками.

відбива́тися падати, відділяючись, відриваючись від чого-небудь

відпада́ти падати, відділяючись, відриваючись від чого-небудь.

відбива́тися ламаючись, відокремлюватися, відділятися від чого-небудь

відла́муватися ламаючись, відокремлюватися, відділятися від чого-небудь.

відбива́тися втрачати контакт із ким-небудь

відда́люватися ставати далеким, чужим кому-, чому-небудь.
віддаля́тися ставати далеким, чужим кому-, чому-небудь.
відко́люватися пориваючи з ким-небудь стосунки, віддалятися; виходити з якої-небудь групи, об'єднання тощо.
відрива́тися поривати зв'язки з ким-, чим-небудь; ставати далеким, відчужуватися.
відстава́ти припиняти стосунки, втрачати зв'язок з ким-небудь.
відхо́дити ставати далеким, чужим кому-небудь; відчужуватися.

відбива́тися (на чому, у чому) про слід - залишатися на чомусь; рідше - залишати свій слід

відпеча́туватися (рідше.) те саме, що відбива́тися 5.
відти́скуватися те саме, що відбива́тися 5.

відбива́тися (в чому) знаходити своє вираження в чомусь

відобра́жуватися відтворюватися, виявлятися.
відобража́тися відтворюватися, виявлятися.

відбива́тися давати зображення на гладкій поверхні чого-небудь

віддзерка́люватися відбиватися на гладкій поверхні чого-небудь.
відкида́тися (розм.) те саме, що віддзерка́люватися 1.
відобра́жуватися (в чому) те саме, що віддзерка́люватися; відбиватися.
відобража́тися (в чому) те саме, що віддзерка́люватися; відбиватися.
відсві́чуватися те саме, що віддзерка́люватися; відбиватися.

відбива́тися відбивати звуки, віддавати луною

відгу́кувати те саме, що відлу́нювати.
відгу́куватися відбиватися (про звук); відлунювати.
віддава́ти відбивати звук, відлунювати.
віддава́тися відбиватися (про звук); відлунювати.
відзива́тися звучати у відповідь на якийсь звук, голос; відбиватися; відлунювати.
відклика́тися відбиватися луною (про звук); відлунюватися.
відлу́нювати відбивати звуки, віддавати луною.
відлу́нюватися віддаватися луною.
оклика́тися (розм.) звучати луною; відлунюватися.

відбива́тися мати певний вплив на кого-, що-небудь

вплива́ти діяти певним чином на кого-, що-небудь.
ді́яти робити вплив на кого-, що-небудь; впливати.
познача́тися (на кому-чому)
уплива́ти діяти певним чином на кого-, що-небудь.

відбива́тися відокремлюватися, відпадати від чого-небудь розколотого

відко́люватися відокремлюватися, відпадати від чого-небудь розколотого.

відбиватися

відбиватися у пам'яті

відбиватися про світло

відбиватися на нервах

відгукуватися про звук

відбиватися
іти луною

відставати від дому

відбиватися
покидати що

малюватися на обличчі

відбиватися

оборонятися

відзиватися

озиватися

роздаватися (годос)

відбиватися
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.