ВЧИТИ — СИНОНІМІЯ

вчи́ти навчаючись, набувати певних знань, відомостей у якій-небудь галузі

вгриза́тися (в що, розм. рідко) вивчати, засвоювати.
взнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
вивча́ти (що) навчаючись, набувати певних знань, відомостей в якій-небудь галузі; опановувати щось.
оволодіва́ти (чим) набувати ґрунтовних знань, умінь, навичок і т. ін. в чому-небудь.
опано́вувати ґрунтовно засвоювати щось, оволодівати чим-небудь.
прохо́дити (розм.) знайомитися з чим-небудь, вивчати щось.
пізнава́ти осягати розумом явища об'єктивної дійсності, одержувати істинне уявлення про кого-, що-небудь.
спізнава́ти (розм.) набувати знань в якійсь галузі; пізнавати, вивчати що-небудь.
студіюва́ти (книжн.) ретельно вивчати, вчити що-небудь.
узнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
учи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
штурмува́ти (розм.) провадити рішучі дії для оволодіння чим-небудь, освоєння чогось.

вчи́ти учачи, запам'ятовувати, засвоювати

вивча́ти учачи, запам'ятовувати, засвоювати.
виу́чувати те саме, що вивча́ти 2.
завча́ти старанно запам'ятовуючи, добре, міцно засвоювати.
зау́чувати старанно запам'ятовуючи, добре, міцно засвоювати.
розу́чувати виучувати, засвоювати що-небудь з метою відтворення, виконання.
учи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.

вчи́ти (розм.) давати конкретні поради, настанови, як слід робити, поводитися в тих чи інших випадках

вка́зувати (кому, розм.) наставляти, роблячи зауваження, наказуючи - з можливим відтінком непотрібного або надокучливого, надмірного повчання.
врозумля́ти (розм.) навчати діяти розумно, розсудливо.
нака́зувати (кому) перев. із спол. щоб.
науча́ти (рідко)
ука́зувати (кому, розм.) наставляти, роблячи зауваження, наказуючи - з можливим відтінком непотрібного або надокучливого, надмірного повчання.
урозумля́ти (розм.) навчати діяти розумно, розсудливо.
учи́ти (розм.)

навчати

вчити
лем. підковувати <на всі чотири>

школити

вчити (див.)

внушати

обучати

представляти

просвіщати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.