ВТОРГАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

вторга́тися (у що) про ворогів, завойовників - силою проникати в країну, місто і т. ін.

вдира́тися входити, вбігати, в'їжджати куди-небудь, пробиваючись силою через певну перепону, перешкоду.
врива́тися входити силоміць, швидко переборюючи перешкоди.
удира́тися входити, вбігати, в'їжджати куди-небудь, пробиваючись силою через певну перепону, перешкоду.

вторга́тися (книжн.) з власного бажання, самочинно включатися в якусь дію, починати займатися чиїмись справами

вв'я́зуватися (розм.) включатися, втручатися в якусь дію з власного бажання.
вмі́шуватися (розм.) те саме, що втруча́тися.
встрява́ти (розм.) втручатися, вплутуватися в яку-небудь справу.
втруча́тися (у що, до чого) самочинно займатися чужими справами, встрявати в чиї-небудь стосунки тощо.
замі́шуватися (розм.) ставати причетним до чого-небудь.
лі́зти (розм.) втручатися в чиєсь життя, в чужі справи.
міша́тися (розм.) те саме, що втруча́тися 2.
приплу́туватися (розм.) утручатися в чиїсь справи.
умі́шуватися (розм.) те саме, що втруча́тися.
устрява́ти (розм.) втручатися, вплутуватися в яку-небудь справу.
уторга́тися (книжн.)
утруча́тися (у що, до чого) з власного бажання, самочинно включатися в якусь дію, починати займатися чиїмись справами.

вторгатися

увалюватися

вторгатися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.