ВСЕСВІТ — СИНОНІМІЯ

все́світ сукупність усіх форм матерії як єдине ціле

ко́смос безмежний матеріальний світ, що включає в себе окремі тіла, їх системи, космічні утворення, які виникають у процесі руху матерії, та простір між ними; Всесвіт.
макроко́см всесвіт (у 1 знач.), світ цілком; протилежне мікрокосм.
макроко́смос всесвіт (у 1 знач.), світ цілком.
світобудо́ва (книжн.) сукупність усіх форм матерії як єдине ціле; уся система світобудови.

всесвіт

земля і небо
світ Божий
обр. мільярди Ґаляктик
<цілий> світ

всесвіт (У ФР.)

космічний простір

космос

всесвіт
піднебесна (як ім.)
світ Божий

світ

всесвіт
ФР. людські стосунки <н. який тепер світ настав>
Божий <білий> світ

космос

всесвіт

універсум

всесвіт

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.