ВСЕЛЯТИ — СИНОНІМІЯ

вселя́ти сприяти виникненню, появі в когось певного почуття, настрою, стану

буди́ти викликати думки, мрії і т. ін.
викли́кувати (рідше) призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
виклика́ти призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
запа́лювати виклика́ти яке-небудь сильне почуття.
збу́джувати виклика́ти, розбурхувати що-небудь (почуття, сили, думки і т. ін.).
зро́джувати виклика́ти в кого-небудь якесь почуття.
наво́дити наштовхувати, навертати кого-небудь на здогад, думку і т. ін. або сприяти виникненню у кого-небудь думки, ідеї, мрії і т. ін.
наві́ювати викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
навіва́ти викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
наганя́ти (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наго́нити (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наро́джувати пробуджувати, викликати що-небудь.
поро́джувати пробуджувати, виклика́ти в кому-небудь якісь почуття, думки і т. ін.
пору́шувати виклика́ти, пробуджувати (почуття, думки і т. ін.).
пробу́джувати викликати які-небудь думки, почуття, сприяти виникненню якихось якостей, властивостей і т. ін.
підніма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
підійма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
роди́ти пробуджувати, викликати що-небудь у когось.
рони́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
роня́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
сі́яти викликати у людей яке-небудь почуття, створювати певний настрій і т. ін.
твори́ти викликати появу чого-небудь, бути причиною виникнення чогось; утворювати.

вселя́ти поміщати на проживання в квартиру, будинок

влашто́вувати забезпечувати житлом, місцем для тимчасового перебування і т. ін.; оселяти.
поселя́ти розміщувати де-небудь на постійне проживання; оселяти.
розквартиро́вувати оселяти де-небудь, розміщувати по квартирах.
улашто́вувати забезпечувати житлом, місцем для тимчасового перебування і т. ін.; оселяти.
уселя́ти поміщати на проживання в квартиру, будинок.

вселя́ти (в кого що) цілеспрямовано примушувати кого-небудь за допомогою гіпнозу, переконування і т. ін. засвоїти якісь думки, почуття, погляди тощо

гіпнотизува́ти (кого) приводити в стан гіпнозу за допомогою навіювання.
наві́ювати (кому що) викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
уселя́ти (в кого що)

вселяти

вселяти думку

вселяти страх

вдихати думку

навівати жах

вселяти

прищеплювати ідеї

вселяти
кн. вносити у свідомість

Словник синонімів Караванського.