ВПЛИВТИ — СИНОНІМІЯ

впливти́

вплив визнана за ким-небудь перевага в судженнях про що-небудь, в знаннях, у вирішенні чого-небудь

авторите́т загальновизнане значення, вплив, поважність (особи, організації, колективу, теорії і т. ін.).
авторите́тність загальновизнане значення, вплив кого-небудь, чого-небудь.
вага́ значення, вплив.
прести́ж авторитет, вплив, який має хто-, що-небудь.

вплив (кого, чого на кого, що) дія, яку певна особа чи предмет або явище виявляє стосовно іншої особи чи предмета

ді́я (кого, чого на кого, що) вплив на кого-, що-небудь.
ді́яння (рідше. кого, чого на кого, що)

авторитет фірми

вага (П.)

дія

подих (П.) волі

роля мас

сила слова

ді́лання

інспірація

престиж

роля (у житті)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.