ВПИНЯТИ — СИНОНІМІЯ

впиня́ти (розм.) про почуття, переживання, біль і т. ін. - не давати виявлятися повною мірою

впиня́ти (розм.) не радити, не дозволяти робити, здійснювати щось, відмовляти від якогось вчинку, дій і т. ін.