ВОРУШИТИ — СИНОНІМІЯ

воруши́ти злегка переміщати що-небудь, посувати, міняти положення

переверта́ти спідньою частиною догори.
перегорта́ти що-небудь легке.
шурува́ти (спец.) перемішувати в топці паливо.

воруши́ти речі, папери і т. ін., шукаючи що-небудь або упорядковуючи

переверта́ти перев. із сл. догори ногами, догори дном, до дна тощо - шукаючи що-небудь.
перевору́шувати перев. у пошуках чогось.
перего́ртувати (рідше) перев. папери, книжки.
перегорта́ти перев. папери, книжки.
перерива́ти (розм.) у поспіху, необережно.

воруши́ти змінювати положення кого-, чого-небудь внаслідок обертання, коливання, пересування тощо

дви́гати (розм.)
здви́гувати з місця.
проко́чувати про хвилі, хмари і т. ін.
со́вати змінювати положення чого-небудь, не відриваючи від поверхні землі тощо.

воруши́ти робити рухи якою-небудь частиною тіла

ворушити

злегка рухати

ворушити людей

спонукувати до дії

ворушити горе

перевертати на бік

ворушити (сіно)
валити набік

порушувати губами

ворушити
стискати (плечем)

роз'ятрювати горе

ворушити

розворушувати

ворушити

торгати

ворочати (рукою)

двигати

ворушити

розбуджувати

шевелити

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.