ВКАЗУВАТИ — СИНОНІМІЯ

вка́зувати висловлюючись, розповідаючи тощо, звертати увагу на щось

вка́зувати (кому, розм.) давати конкретні поради, настанови, як слід робити, поводитися в тих чи інших випадках

врозумля́ти (розм.) навчати діяти розумно, розсудливо.
вчи́ти (розм.)
нака́зувати (кому) перев. із спол. щоб.
науча́ти (рідко)
ука́зувати (кому, розм.) наставляти, роблячи зауваження, наказуючи - з можливим відтінком непотрібного або надокучливого, надмірного повчання.
урозумля́ти (розм.) навчати діяти розумно, розсудливо.
учи́ти (розм.)

вка́зувати (на що) бути, служити доказом чого-небудь

говори́ти (про що) бути доказом чого-небудь; свідчити.
демонструва́ти (що) свідчити про що-небудь, показувати щось.
засві́дчувати (що, про що) бути, служити свідченням чого-небудь.
пока́зувати (що) свідчити про що-небудь, бути доказом чогось; давати підставу для якого-небудь висновку.
посві́дчувати будучи свідком чого-небудь або добре обізнаною у якійсь справі людиною, підтверджувати істинність, правильність чого-небудь; свідчити.
присві́дчувати (діал.) посвідчувати, засвідчувати.
підтве́рджувати (що) служити доказом правильності, істинності чого-небудь.
сві́дчити (про що) бути, служити свідченням, доказом чого-небудь; доводити щось.
ука́зувати (на що) свідчити про що-небудь.

вказувати кому

ф. тикати пальцем <в очі>
звертати увагу чию

вказувати (ЖМ.)

робити зауваги
давати вказівки

вказувати на наявність

свідчити про

вказувати літературу

вказувати дату

вказувати дорогу в житті

бути взірцем <прикладом> для кого

інструктувати

вказувати
давати вказівки <інструкції>

визначати термін

вказувати

означати

вказувати
свідчити (з нст. сл. що)

освітлювати шлях

вказувати
П. помагати долати
заливати світлом

осявати шлях

вказувати
помагати долати

осяювати шлях

вказувати
помагати долати

показувати пальцем

вказувати
тицяти (ф.)

демонструвати

інструктувати

констатувати

маніфестувати

орієнтувати

представляти


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.